Systerskap • Integration • Aktivitet

Systerskap
Integration
Aktivitet

Integration i Sundsvall

SIA är ett ideellt community vars syfte är att främja kvinnors integration i det svenska samhället. SIA drivs ideellt av kvinnor, för kvinnor över 18 år. Genom att erbjuda en mötesplats för kvinnor vill vi skapa förutsättningar för kulturella utbyten, gemenskap och bidra till lärande och förståelse mellan olika kulturer i samhället.

Samarbetspartners