Om SIA

Vi är ett ideellt community vars syfte är att främja kvinnors integration i det svenska samhället. SIA drivs ideellt av kvinnor, för kvinnor över 18 år. Genom att erbjuda en mötesplats för kvinnor vill vi skapa förutsättningar för kulturella utbyten, gemenskap och bidra till lärande och förståelse mellan olika kulturer i samhället.

Vi fokuserar på att göra olika aktiviteter tillsammans, stort som smått. Exempel på aktiviteter är baka, dansa, filmkväll, åka pulka, sjunga m.m. Vår förhoppning är att efter varje träff ska ska alla känna stolthet och glädje över att höra samman. Tillsamman har vi kul!

Vi tror att en viktig del i integrationsarbetet är att kunna erbjuda samtal mellan nysvenskar och etablerade svenskar. Därför vänder vi oss även till etablerade svenskar som vill bidra till kvinnors integration. SIA är en öppet hus-verksamhet så det krävs inget medlemskap för att delta på våra träffar. Man kommer så ofta man kan och vill.

En förhoppning vi har är att fler SIA-grupper ska starta, i Sundsvall eller andra städer. Tycker du att SIA låter intressant och vill veta mer så är du hjärtligt välkommen att kontakta oss på någon av våra sociala kanaler, mail eller telefon.

Informationsmaterial

Hjälp oss att nå ut till fler kvinnor! Ladda gärna ner vår affisch eller vår folder som innehåller information på svenska, arabiska, tigrinja, somaliska och dari.

SIA affisch                                                                                       SIA folder
SIA affisch